Внесенння добрив та позакореневе підживлення рослин

В умовах сучасного землеробства, де все спрямоване на інтенсифікацію виробництва, внесення добрив  відіграє одну з ключових ролей. З постійним зростанням кваліфікації агрономів та покращенням технологічного оснащення галузі землеробства, зростають обсяги застосування добрив, а також збільшується різноманітність способів їх внесення. Навіть у роки економічних криз господарства ніколи не скорочують витратну статтю на добрива, оскільки всі розуміють, що високого врожаю без них не отримаєш.

Останні роки велику популярність почали набирати позакореневі підживлення. Але все ж таки багато господарств досі їх не використовують вважаючи, що вони не несуть економічної доцільності.

Дослідження останніх років показують, що через збільшення внесення добрив значно зросли врожаї сільськогосподарських культур. За належного мінерального живлення озимої пшениці можна отримати від 40 до 60 ц/га. Позакореневі підживлення сприяють зниженню або уникненню зерна низької якості з низьким вмістом білку та  клейковини. Часто зерно не перевищує третій клас якості, а іноді й зовсім нижче, що призводить до відчутних економічних втрат.

Позакореневе підживлення

Позакореневе підживлення – це обробка рослин добривами  по листу в період вегетації з метою  підвищення показників, врожайності. Інтенсивність засвоєння мінеральних речовин кореневою системою має пряму залежність від розвитку кореневої системи, вологозабезпеченості, температури ґрунту, рН та сольового складу. Часто спостерігається така ситуація, що в ґрунті необхідного елементу достатньо, але рослина відчуває його дефіцит через неможливість його  засвоєння. У такому разі позакореневе підживлення є оптимальним рішенням. Переваги застосування позакореневого підживлення:

  • неможливість проведення підживлення через ґрунт;
  • при зниженні кореневої активності рослин. Так на пшениці в стадію формування зернівки проводяться підживлення азотом для підняття показника білковості та вмісту масової частки клейковини;
  • швидке отримання елементів живлення, що відсутні, так як їх засвоєння через листовий апарат проходить набагато швидше.
  • скорочення непродуктивних втрат добрив, оскільки більша його частина потрапляє на листовий апарат, і практично повністю засвоюється рослиною. А при внесенні добрив через ґрунт приблизно 30% від внесених добрив поглинає ґрунтова біота.

Чи можна поєднувати позакореневі підживлення та гербіциди?

Позакореневі підживлення можна поєднувати разом із пестицидами, що економить час, кошти, оптимізує результат. Важливо перевірити сумісність компонентів. При позакореневих підживленнях з внесенням азоту рекомендується вносити макроелементи, оскільки саме в пізні фази розвитку рослини відчувають їх дефіцит.

Для комплексного мінерального позакореневого  підживлення відмінно підходять гумати, оскільки містять великий набір макро та мікроелементів, збільшують загальну родючість ґрунту.

Гумінові добрива

Гумінові добрива – натуральні органічні добрива, які отримують з торфу. Вони позитивно впливають на екологічну обстановку агрофітоценозу та є якісним підживленням, що дозволяє підвищити врожайність. Фізіологічно активні речовини гуматів включають широкий ряд органічних сполук: пептиди, амінокислоти, вуглеводи, ферменти, природні антибіотики і стимулятори росту. Дія гуматів на рослини має  складний багатоступінчастий характер і охоплює весь період вегетації. Тому дані речовини можна вносити не тільки з позакореневими  підживленнями, але і на протязі всього вегетаційного періоду рослин.

Даними численних досліджень доведено, що обробка насіння гуматами калію дозволяє підвищити польову схожість насіння пшениці з 70 до 90%. При обробках по вегетації  рослини за рахунок прискорення фізіологічних процесів швидше проходять вразливі фази, коли вони найбільш схильні до впливу хвороб і шкідників. До того ж спостерігається ефект імуномодулятора та антидепресанту. Це викликано тим, що біологічно активні речовини гуматів запускають біохімічні реакції в рослині, що дозволяють пригнічувати збудників хвороб.

Що дає гумат?

Гумат дає можливість реалізації потенціалу врожайності культури. Перевагою гуматів є наявність необхідних рослині  мікроелементів. Їх необхідність полягає у найбільш ефективному використанні основних добрив, внесених в ґрунт, оскільки мікроелементи є своєрідними будівельниками органічних сполук у органах рослин, що приймають участь в обмінних процесах та процесах синтезу білка.

Раніше вважалося, що врожай значною мірою залежить від інтенсивності фотосинтетичної діяльності. Але низка вчених зробила суттєвим доповнення до цього твердження. Величина врожаю залежить ще й від швидкості розгортання листової поверхні фотосинтезуючої, яка значно збільшується за рахунок обробки гуміновими добривами.

Вищеперелічені дані дозволяють зробити висновок про ефективність застосування гумінових добрив як підживлення практично на будь-якому етапі розвитку рослин. Що дозволяє одержати високоякісний екологічно чистий урожай.

Мікродобрива Агрогумат +7 мають ряд переваг.Наші дослідження про підживлення в розділі  ВІДГУКИ

подкормка растений,обработка посевов,опрыскивание

 

Залишити відповідь