Види добрив

ДОБРИВА – це органічні та неорганічні речовини, які застосовують для поліпшення умов живлення культурних рослин з метою підвищення  врожаю та поліпшення його якості.

Види добрив

Добрива  поділяються на: мінеральні  та органічні.
Мінеральні   –  це продукти промисловості, що складаються з неорганічних компонентів та не мають органічної основи. В склад  мінеральних добрив входять макро  та мікроелементи та підрозділяються  по вмісту  елементів, які  необхідні  для рослин  в період вегетації. Макроелементи  необхідні рослині в більшій  кількості, а мікроелементи-  в меншій. Але це не зменшує роль мікроелементів, оскільки при відсутності  одного з них рослина  гостро відчуває нестачу та страждає  як при нестачі   азоту, фосфору чи калію. Тут працює закон «мінімуму»: врожайність  культури залежить   від  фактору, який  знаходиться в мінімумі. Суть полягає в тому, що  вносячи  макродобрива при   недостатній кількості   мікроелементів, рослина не може  засвоювати їх в повному обсязі. Їхня кількість  обмежена елементом, що знаходиться в мінімумі. Тому рекомендується  вносити комплексні добрива, що  містять повний  спектр елементів та позитивно впливають  на ріст і розвиток рослин.

Хелатні добрива

Хелати –  це  активна , екологічно чиста  форма добрив. Набагато ефективніше  рослини засвоюють  хелатну форму добрив, оскільки завжди знаходяться в доступній формі.  Щодо основних добрив, то під впливом факторів часто мають важкодоступну для засвоєння рослинами форму. Мікроелементи  засвоюються  в межах  на 30-40% , а хелатна їх форма при правильному використанні  засвоюється на 90% .
В хелатній формі можна вносити практично всі мікродобрива. Хелатуючий  агент може містити  такі елементи: Zn, B, Fe, Mg, Mo, Cu  та ін. Хелатуючий  агент  міцно утримує іон в розчинній доступній  для рослин  формі та не вступає в реакцію з грунтовим поглинаючим  комплексом.
Хелатні форми добрив  в останній час  стали дуже поширеними за рахунок  високої ефективності  в порівнянні  з звичайними  формами добрив.

При внесенні в підживлення мікроелементу  Бор  рекомендується вносити  його в хелатній формі, оскільки краще і швидше засвоюється рослинами  завдяки  органічній  структурі. Внаслідок високої засвоюваності  хелатної форми  можливе  передозування  бором, при перевищенні якого відбувається токсичність рослин. Тому  норми внесення  хелатних борних добрив прораховуються дуже ретельно.
Мікроелемент Цинк в хелатній формі легко   та  швидко засвоюється  рослинами на всіх фазах  розвитку. Він необхідний  для процесів фотосинтезу, приймає участь в процесі поглинання фосфору та його поширення  по системі  рослини,  сприяє  активному поглинанню  Бору та Міді.

Мікродобрива 

Мікродобрива –  це хімічні  речовини або їх  комплекси, які застосовуються  в сільському господарстві для підживлення рослин.
Мікроелементи – це незамінні для нормального росту і розвитку рослин  хімічні речовини.
Дія  мікроелементів в рослинах  багатофункціональна :

  • приймання участі в обмінних, окислювально-відновлювальних  процесах, в синтезі білку  та вуглеводів;
  • підвищення стійкості  до хвороб,  перепаду зовнішніх температур;
  • вплив на вміст  хлорофілу в листових пластинах;
  • покращення фотосинтетичної  діяльності;

Нестача  мікроелементів на рослинах  проявляється  по-різному.
При нестачі  мікроелементів  на листових пластинах сої  розвивається крапчастість  з подальшим відмиранням цих ділянок, зупиняється засвоєння фосфору. Тому мікродобрива на  сою краще застосовувати комплексні з високим  коефіцієнтом засвоєння  і застосування в якості позакореневого підживлення  в фази 4-6 листочків, бутонізації  та  формування  стручків.


При нестачі мікроелементів на соняшнику развиваються потворні суцвіття. При гострому голодуванні відмирає точка росту стебла, листові пластини стають блідо-зеленими,  неправильної форми. Основним елементом  для  соняшнику є  бор, що забезпечує повноцінну продуктивність рослини, інтенсивність цвітіння, виповненість кошика. Вносити рекомендовано двічі: в фазу 2-4  та 6-8 листочків.


Нестача мікроелементів на кукурудзі  сприяє появі білого забарвлення на молодих листочках в зв’язку з дефіцитом хлорофілу. Ефективна дія мікродобрива для кукурудзи на основі Цинку при внесенні в фазу 3-5 та 6-8 листочків, відзначається при збільшенні кількості сухої  речовини в листках ,  формуванні  елементів продуктивності.

 Отже, внесення добрив – необхідна складова технологічної схеми вирощування сільськогосподарських культур. В залежності   від  культури, попередника, агротехнічних прийомів, грунтово – кліматичних умов,   господарство  визначає  потребу поживних елементів, які  необхідно внести, щоб   максимально  розкрити потенціал  культури та  зберегти  енерго – фінансову конструктивність.