У сучасних умовах  інтенсифікації землеробства важко уявити вирощування будь- якої  культури без застосування  засобів  захисту рослин  від бур’янів, хвороб та шкідників.

Бур’яни дуже сильно  впливають на врожайність та  стан  культури. Пристосовані  до польових умов бур’яни  складають жорстку конкуренцію культурній рослинності, яка часто вибаглива до  умов вирощування. При сильній засміченості посівів культури не отримують необхідної кідькості елементів живлення  та вологи, а кореневі виділення деяких  бур’янів  подавляють культурні рослини. Проводять боротьбу з бур’янами  механічним та хімічним способами. З деякими видами бур’янів, такими як повитиця та вовчок соняшниковий, можна боротися  шляхом правильного чергування культур. Основним мінусом механічного способу боротьби  з забур’яненістю  є обмежені  терміни його проведення, коли культурні рослини переходять в фазу активного росту, проводити обробіток грунту технікою стає неможливим, а застосування гербіцидів  можливо практично в любій фазі  росту рослин.

Гербіциди

Гербіциди – це хімічні  речовини, які призначені для знищення бур’янів. Їх використовують при вирощуванні сільськогосподарських культур. В склад гербіцидів для знищення бур’янів може входити одна діюча речовина  або їх комбінація.  По препаративній формі представлені у вигляді: розчину, гранул, емульсій, масляної дисперсії.  По характеру дії препаратів: суцільної або вибіркової.  Поділяють гербіциди по способу проникнення в рослину на контактні та системні.

Розглянемо  гербіциди, що  застосовуються на поширених  культурах.

Гербіциди для соняшника

Гербіциди для соняшника – основний спосіб контролю шкодочинної рослинності в посівах. Внесення гербіциду визначається при перевищенні ЕПШ. Визначення  даного показника проводиться  шляхом підрахунку бур’янів кожного виду на 1 метр квадратний.

Основними конкурентами  соняшника є однорічні  та багаторічні бур’яни. Багаторічні коренепаросткові: будяк польовий, будяк щетинистий, в’юнок польовий, осот польовий, паслін чорний  та рогатий, пирій повзучий, свинорій, гострець. Також  високорослі широколисті рослини: щириця запрокинута, амброзія полинолиста. Вони  мають розвинуту кореневу систему  та сильно висушують  грунт, а масивна надземна частина затіняє рослини  соняшника.

Досходове застосування. До досходових гербіцидів відносяться грунтові гербіциди. При застосуванні до сходів зазвичай важко визначити кількість бур’янів , бо  грунт перед  посівом  знаходиться в чистому стані. Тому таке внесення  є профілактичним, але від цього внесення не втрачає своє значення. На просапних культурах, на початкових етапах розвитку соняшник не може скласти конкуренцію  швидкоростучим  бур’янам, внаслідок чого  сповільнюється проходження фаз развитку культури, що призводить до зниження врожайності. Досходовий гербіцид для соняшника  застосовується до посіву культури, під час посіву або після посіву, але до сходів культури. Препарати такого типу затримують розвиток бур’янів  на поверхні грунту, утворюючи екран.

Якщо  досходові гербіциди не вносились, існує багато гербицидів, які можна вносити після  початку вегетації. Зазвичай обробки проводятся в фазу від двох до восьми  справжніх листочків. Основними конкурентами за поживні речовини та вологу  в дану фазу  є однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур’яни. Тому рекомендується застосовувати  гербіциди системної дії на бур’яни, що проникають в кореневу систему і пригнічують точки росту. При внесенні протидводольних гербіцидів в дані фази важливо підібрати діючу речовину до якої  соняшник буде стійким, а  спектр бур’янів, який є на ділянці, чутливим.

Соняшник вирощується за різними технологіями : класична, Clearfild, Clearfild  plus, Sumo. Технології Clearfild. Clearfild  plus, Sumo   застосовуються тільки на стійких  до діючої речовини гербіциду гібридах. При використанні даних технологій  скорочується кількість механічних операцій після посіву та проводяться тільки календарно заплановані гербіцидні обробки.

Гербіциди для кукурудзи  застосовують  проти дводольних та протизлакових бурянів в фазі  3-5 листочків.

Гербіциди для зернових культур

На злакових культурах не часто застосовуються хімічні препарати при боротьбі з бур’янами, що пов’язано  з способом  сівби.  Якщо поле перед  посівом було добре подготовлене, то в основному злакові культури за рахунок щільності подавляють бур’яни. Гербіциди на зернових культурах застосовуються у випадку, коли перевищений економічний поріг шкодочинності бур’янів. Найбільш шкодочинними на зернових  є злакові бур’яни. Їх фази та швидкість розвитку співпадають з культурними  рослинами, а також за рахунок схожості виду з однієї родини та морфологічних особливостей можуть уражуватись однаковими хворобами та шкідниками, що призводить до їх широкого розповсюдження. Тому на злакових культурах важливий правильний підбір гербіциду. Ефективність застосування гербіцидів залежить від  грамотного врахування всіх польових факторів: кліматичних умов, облік кількості та інтенсивності развитку, біологія та вид шкодочинного об’єкту.  Особливий контроль фітосанітарного стану посівів  повинен бути на полях з мінімальним (в.т.ч. нульовим) обробітком,  де спостерігається  вищий  рівень накопичення  шкодочинної  рослинності.

Гербіциди для ріпаку. Ріпак, як і злакові культури, на пізніх  фазах развитку практично не пригнічується  шкодочинною рослинністю, за рахунок того, що він формує масивну вегетативну  масу  та складає хорошу конкуренцію бур’янам, практично повністю. витісняючи їх. Але при проходженні ранніх фаз дуже чутливий і  при сильному засміченні   це помітно відображається на врожайності  та якості ріпаку.

Рекомендується  застосовувати грунтові гербіциди, захисний екран яких дозволяє перші 10-15 діб утримати поле в чистому стані. Якщо  не вносились грунтові, то вносять післясходові гербіциди. Після відновлення вегетації весною посіви ріпаку часто засмічені злаковими бур’янами. В дану фазу розвитку рекомендується обробка протизлаковими гербіцидами.

Гербіциди  суцільної дії.  Гербіциди  суцільної дії  застосовуються для знищення небажаної рослинності або після  збирання основної культури при відростанні різновидності  бур’янів.

В сучасності гербіцидів існує  дуже багато і їх придбання не є проблематичним, але  як і з  лікарським препаратом перед придбанням та застосуванням обов’язково  потрібно проконсультуватись зі спеціалістом.

Фільтр