Мінеральні добрива

Мінеральні добрива – це речовини неорганічного походження, що  містять елементи живлення рослин  з урахуванням мінеральних солей азоту, фосфору, калію.  В результаті живлення рослини  отримують достатньо  корисних елементів для нормального  росту та розвитку. Мінеральні добрива використовують як основне підживлення (восени під оранку або навесні в передпосівний  обробіток), а також для позакореневого підживлення у період вегетації.

До кожного добрива виробником додаються рекомендації із застосування. де зазначаються норми та терміни внесення для різних культур. Правильне  використання  добрив забезпечує:

  • стимуляцію розвитку кореневої системи, стебла та листя рослин і, відповідно, підвищення показників врожайності;
  • підвищення стійкості культур до посухи, морозів та хвороб;
  • прискорення дозрівання плодів;
  • підвищення якісних показників врожаю.

При придбанні мінерального добрива бажано в господарстві провести аналіз грунту на визначення кількості доступних елементів для живлення рослин. Візуально на  нестачу елементів живлення в рослині вказує загальний стан рослин. Наприклад, при нестачі фосфору стебло культури витончене, листові пластини бліді, з фіолетовим відтінком,  цвітіння затримується. Нестача калію проявляється у вигляді  бурих плям на листових пластинах і навіть опіків, гальмується ріст та  слабо розвиваються плоди. Азотне голодування відбувається у весняний період. Рослини слабкі, відстають в рості,  листові пластини блідо-зелені, суцвіть мало. За перших проявів  таких  ознак потрібно обов’язково проводити підживлення в якості компенсації відсутніх або в недостатній кількості елементів живлення рослин.

При цьому є загальні правила застосування  мінеральних добрив:

  • при ґрунтовому внесенні не допускається  попадання розчину на вегетативну масу;
  • вносити елемент, що знаходиться в мінімумі.
  • для глинистих ґрунтів норма внесення підвищується, а для піщаних – зменшується. При цьому у другому випадку бажано збільшити кількість підживлень;
  • для отримання максимального ефекту бажано чергувати мінеральні добрива з органічними речовинами;
  • гранульовані добрива краще вносити восени.

 

У комплексі з мінеральними добривами застосовують також листові підживлення рідкими мінеральними та органічними добривами. Мінеральні добрива разом із мікроелементами забезпечують  повноцінний розвиток культури, покращуючи якість  врожаю, продукція стає конкурентоспроможною, а результат стабільним.

Агрогумат +7 містить необхідний перелік мікроелементів для проведення листових підживлень рослин. Доступна ціна та низька норма застосування 0,5л/га забезпечують підвищення врожайності  та рентабельності сільськогосподарських  культур.