Гумат калію Агрогумат+7 Бор

АГРОГУМАТ +7 БОР  – висококонцентроване органо-мінеральне гумінове добриво з мікроелементами для живлення сільськогосподарських культур. Має хелатну форму, що позитивно впливає на формування елементів продуктивності культур, підвищення  врожайності та  якості продукції.

Основні характеристики препарату:

 • Складові:гумінові кислоти 110 г/л, фульвові кислоти 10 г/л; N — 50 г/л, Р2О5 — не менше 50 г/л, К2О — не менше 120 г/л, Ca — не менше 2,3 г/л, В — 50,0 г/л, Со — не менше 0,3 г/л, Cu — не менше 0,6 г/л, Zn — 10,0 г/л, Fe — не менше 0,4 г/л, Mn — не менше 0,9 г/л, Мо — не менше 0,4 г/л, S – 14 г/л;  Si – 12 г/л, pH 7,0.
 • Тара: 5/10 л
 • Агрогумат +7 Бор використовується на культурах, що  чутливі до цього мікроелементу: ріпак, соняшник, соя,цукрові буряки. Всі культури  чутливі до застосування добрив. Бор виступає активатором в поглинанні комплексу елементів живлення. Впливає на формування кореневої системи, стимулює процес кущення, запилення. На фоні мінеральних добрив, його внесення  прискорює розвиток  рослин, впливає на якісні (олійність) та кількісні характеристики врожаю. Актуальне проведення позакореневого підживлення бором в регіонах з підвищеною лужністю або карбонатністю  грунтового розчину, де присутній дефіцит цього елементу і  компенсувати його. Агрогумат +7 Бор  сумісний  з пестицидами, мінеральними  добривами. За рахунок наявності адьюванту, він забезпечує равномірне покриття поверхні, перешкоджає розтіканню, змиванню опадами, зменшує поверхневий натяг.
 • підвищує врожайність на 15 — 35% в залежності від агрофону та вологозабезпечення грунту;
 • підвищує стійкість до різних захворювань;
 • проявляє антистресову дію в несприятливих кліматичних умовах;
 • зменшує гербіцидне  навантаження на оброблювані с/г рослини;
 • формує потужну кореневу систему;
 • зменшує норму внесення мінеральних добрив за рахунок впливу препарату на коефіцієнт засвоєння;
 • коректує накопичення нітратів в 1,5 — 3,0 рази при перевищенні нормативного вмісту в с/г продукції;
 • підвищує якість рослинницької продукції по ДСТУ (наприклад, таких як: сирого протеїну в зерні сої на 2 — 6%, а також на 15 — 25% олії в насінні олійних культур; на 1,0 — 1,8% цукристості цукрових буряків, збільшення кількості сухих речовин, біогенних мікроелементів, вітаминів та ін).

АГРОГУМАТ +7 БОР  рекомендації

Для соняшника гостра необхідність в борі проявляється в період 5 листочків –початок цвітіння, де поглинається  до 75%. Обприскування в цей період  забезпечує  якісне цвітіння і  виповненість кошика.  Про нестачу цього елементу свідчить наявність пустоцвіту, не своєрідний розвиток квіток. При таких ознаках заповнити нестачу цього елементу неможливо, при гострому дефициті — відмирає  точка росту.
Для ріпаку бор має велике значення в заплідненні, развитку кореневої системи, знижує розтріскування стебел при стресових умовах, підвищує стійкість до грибкових захворювань. Основне споживання для закладення врожаю припадає в фазу 6-8 листочків. При дефіциті бору проходить деформація кореневої системи, точки росту, розтягуються міжфазні періоди, що в подальшому відображається на цвітінні та запиленні.
Для сої  споживання цього мікроелементу необхідне на протязі всього періоду вегетації. Негативно відображається його нестача на молодих органах рослин. Бор необхідний для развитку репродуктивних органів, бере участь в заплідненні, збільшує масу бульбашок.
Цукрові буряки також  чутливі до внесення борних добрив. Проведення двохразової обробки підвищує  врожайність на 2-4 т/га, цукристість на 0,2-0,8%. Борне голодування призводить до  порушення обмінних процесів в рослині, візуально проявляється  в відмиранні листя і точки росту, у пізнішому прояві — гниль сердцевини, що призводить  до зниження цукристості.

Регламент застосування на соняшнику(норма внесення 0,5-0,6 л/га)

микроэлементы на подсолнечник,удобрение на подсолнух,бор для подсолхнуха

 • 1- обробка – у фазу появи 2-4-х справжніх листків (закладає потенціал високої продуктивності);
 • 2- обробка – у фазу появи 6-8-х справжніх листків (впливає на формування елементів продуктивності);
 • 3- обробка – у фазу наливу насіння (збільшує продуктивність рослини).

Регламент застосування  на сої (норма внесення 0,5 л/га)

фенофазы сои,микроудобрение на сою,гумат

 • 1-обробка – у фазу розгалуження (закладає потенціал високої продуктивності);
 • 2-обробка – у фазу появи 6-8-х справжніх листків (впливає на формування елементів продуктивності);
 • 3-обробка – у фазу наливу насіння (сприяє надходженню поживних речовин у боби і насіння).

Регламент застосування  на ріпаку (норма внесення 0,5-0,6 л/га)

фенофазы рапс,удобрение на рапс,гумат на рапс

 • 1-а – у фазу появи першої пари справжніх листків (сприяє формуванню кореневої системи, закладає потенціал урожайності);
 • 2-я – у фазу початку утворення розетки (впливає на формування елементів продуктивності);
 • 3-я – у фазу початку бутонізації (впливає на формування стручків на рослині, кількість насіння в стручці).

Регламент  застосування на цукрових  буряках (норма внесення 0,6-0,8 л/га)

гумат на корнеплоды,сахарная свекла

 • 1-обробка – у фазу 4-8 справжніх листочків;
 • 2-обробка- у фазу змикання розетки;
 • 3-обробка- у фазу розвитку плодів та початку дозрівання насіння.

Мікродобрива з бором використовують для обробки  насіння соняшнику перед посівом. Це дає хороший старт для росту і розвитку сходів, підвищує  стійкість до хвороб, життєздатність в умовах посухи, підтримує асиміляцію листового аппарату на протязі вегетації.

В даному відео  видно вплив подготовки насіння до посіву за допомогою мікроелементів на початкових етапах росту, де  підвищується енергія, схожість, кількість і довжина корінців. Вкрай  важливо  приділити увагу  передпосівній обробці  мікроелементами  разом з підживленнями  в період вегетації.

 

Вартість  АГРОГУМАТ +7 БОР   уточнюйте за вказаними телефонами!

 

Опис

АГРОГУМАТ +7 БОР  – висококонцентроване органо-мінеральне гумінове добриво з мікроелементами для живлення сільськогосподарських культур. Має хелатну форму, що позитивно впливає на формування елементів продуктивності культур, підвищення  врожайності та  якості продукції.

Додаткова інформація

Культура

БОБОВІ КУЛЬТУРИ, КОРЕНЕПЛОДИ, ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ