Листове підживлення мікроелементами

Листове підживлення мікроелементами стає невід’ємною частиною технологічної схеми вирощування в реаліях сучасного землеробства. Високі температури, відсутність опадів стають обмежуючим фактором для засвоєння елементів живлення кореневою системою, навіть за оптимальної дози їх внесення. Особливо гостро  нестача поживних елементів є відчутною у критичні періоди вегетації. Мікро- та макроелементи по листу врівноважують дисбаланс та посилюють дію основних елементів. Заміну NPK звичайно вони не забезпечать, але знизять норму внесення та вплинуть на фізіологію культури.

Підживлення рослин впливає на фотосинтез, розвиток та зростання вегетативної маси, кореневої системи, закладення репродуктивних органів. Розглянемо застосування підживлень на соняшник та кукурудзу. Культивування цих культур в  нашій країні особливо актуальне. Тому збільшення врожайності – одне з головних завдань виробництва.

Кукурудза – культурна рослина

Кукурудза – одна з найважливіших культур для фермерських господарств. Це викликано тим, що вона має дуже широкий спектр використання: може вирощуватися на зерно, зелену масу, силос. Навіть при вирощуванні на зерно фермери часто використовують солому як корм, оскільки за харчовими якостями вона можна порівняти з соломою зернових колосових культур. За врожайністю та кількістю зформованої зеленої маси обходить практично всі кормові та зернові культури. Вміст кормових одиниць у кукурудзі перевищує такі культури як ячмінь, овес, ріпак. Крім того, що культура більшою мірою використовується як фуражна (60-65%), вона ще є продовольчою (20%) і технічною культурою (15-20%).

Одним із основних елементів підвищення врожайності сільськогосподарських культур є внесення мінеральних добрив. Більшість підприємств проводять внесення основних елементів живлення, таких як азот, фосфор і калій, абсолютно забуваючи про внесення мікроелементів, які при нестачі викликають відчутні втрати врожаю та якості одержуваної продукції.

Листове підживлення для кукурудзи

Мікроелементи є невід’ємним елементом мінерального живлення рослин, що має прямий вплив на фізіологічні та біохімічні процеси, а відповідно, і на їх загальну продуктивність. Багато  досліджень показують, що такі мікроелементи як бор і цинк при їх застосуванні на  кукурудзі значно збільшували кількість сухої речовини  і сприяли більш швидкому дозріванню качанів.

Бор та цинк мають відчутний вплив на такі показники продуктивності: маса качанів, маса 1000 зерен та кількість зеленої маси рослин. Все це відбувається внаслідок більш повного використання основних елементів живлення (N, P, K), та кращої фотосинтетичної діяльності, викликаної даними мікроелементами.

подкормка кукурузы,листовая подкормка кукурузы,удобрения на кукурузу,элементы питания кукурузы,расчет удобрений на кукурузу

Розрахунок необхідних елементів живлення

При нестачі даних елементів уповільнюється ріст і розвиток рослин, особливо він проявляється до пізніших фаз, оскільки вміст елемента в ґрунті значно падає і рослина починає відчувати їхній дефіцит.

Нестача бору помітно позначається на рослинах кукурудзи, оскільки цей елемент не реутелізується, особливо це позначається на молодих органах. При нестачі бору цвітіння сповільнюється або відсутнє. Формуються дрібні, викривлені качани зі сплюснутими зернами.

При нестачі цинку на рослинах кукурудзи розвивається така хвороба як «білі паростки», вона викликається тим, що в рослині через нестачу елемента хлорофіл формується в невеликій кількості.

Візуально це виглядає так:

дефицит цинка на кукурузу,дефицит бора на кукурузу,микроэлементы на кукурузу,листовая подкормка кукурузы

Ознаки гострої нестачі мікроелементів під час вегетації

Ці елементи рекомендується вносити комплексно, причому в період активного росту рослин. Це можна зробити за допомогою позакореневих  підживлень мікродобривом Агрогумат +7 Бор+Цинк  пофазно в період вегетації. Нагадаємо, що критичною фазою розвитку кукурудзи є період 2-3 листків, коли відбувається диференціація зародкового стебла і фаза 6-7 листків, коли визначається розмір качана. Третє обприскування проводять через два тижні після другого з метою поліпшення якісних характеристик зерна  в качані. Саме внесення у цей період сприятиме одержанню високоякісного, чистого врожаю без втрат.

Підживлення соняшнику по листу

Соняшник є однією з найважливіших олійних культур та вирощується практично повсюдно. Його насіння використовується в основному для рослинної олії, а продукти переробки (макуха) є відмінним кормом для великої рогатої худоби за рахунок високого вмісту білків і мікроелементів. Ця культура має значення для економіки кожного господарства. Вона присутня практично у всіх сівозмінах, оскільки навіть за своєї невисокої врожайності має високу рентабельність. Тому одержання гарного високоякісного врожаю для кожного сільгосппідприємства стоїть у пріоритеті.

Багаторічними спостереженнями було виявлено сильну залежність цієї культури стосовно такого елементу як бор (В).

Однією з основних причин низької якості насіння та їх вмісту в кошиках соняшнику є нестача мікроелементів. Бор  має  широкий вплив. Він бере участь у таких процесах, як фотосинтез, дихання , активує ферментативні системи синтезу білків, нуклеїнових кислот. Нестача бору в рослині впливає на більшість фізіологічних процесів. При низькому вмісті даного елемента у грунті насамперед страждають молоді органи рослин, особливо у пізніх стадіях розвитку. Це відбувається через те, що більша його частина використовується на перших  етапах розвитку рослини, а через низький рівень реутилізації даного елемента починає проявлятися його дефіцит. При його гострій нестачі уповільнюється цвітіння або воно зовсім відсутнє, можуть опадати квіти і зав’язі, на ранніх етапах розвитку відмирає точка росту, а листя стає блідо- зеленим неправильної форми. Для уникнення таких несприятливих наслідків слід проводити моніторинг вмісту даного елемента у ґрунті, проводити  постійну візуальну діагностику посівів, щоб вчасно заповнити нестачу даного елемента.

Розглянемо співвідношення необхідних елементів живлення та мікроелементів для формування врожаю соняшнику:

вынос макроэлементов подсолнечником, потребление подсолничником основных элементов питания, нпк для подсолнечника, npk подсолнечник
                                       Споживання елементів живлення
микроэлементы подсолнечник, вынос микроэлементов подсолнечником

Співвідношення необхідної кількості мікроелементів та їх винесення

Численні дослідження показують, що позакореневе  підживлення бором у різні фази розвитку рослин  підвищують  врожайність на 10-20%. Бор грає велику роль у еріод вегетації соняшнику.Його недолік позначається на їхньому зовнішньому вигляді і подальшій олійності одержуваної продукції. Отже, потрібно контролювати його вміст, щоб отримати якісний високий, екологічно чистий урожай. Звичайно засвоєння мікроелементів по листу має мінімальне значення при нестачі NPK, тому важливо дотримуватися закону оптимуму.

Рекомендуємо проводити підживлення мікродобривом з високим вмістом Бору – «Агрогумат +7 Бор». Застосування препарату впливає кількісні, якісні характеристики врожаю. Ознайомитись детально з продуктом можна на сайті. Величезна кількість аграріїв України впевнено співпрацюють з нами протягом тривалого часу, отримуючи стабільне збільшення врожаю.