Гумати та їх походження

Гумати – це солі гумінових кислот, що  утворені в результаті «вилуговування» гумінових речовин з таких копалин: торф, сапропель, вугілля та інші. Вони є частиною гумінових речовин  та мають високу концентрацію органічних речовин та мікроелементів.

Виробництво гуматів поділяється на отримання баластових та безбаластних добрив. Відмінна риса безбаласного гумату полягає у сильній специфічній дії за рахунок високого у відсотковому співвідношенні вмісту активних корисних речовин. Баластний має слабку ефективність за рахунок «перехоплення фосфору», при їх виробництві не проводиться відділення від субстрату та домішок, найчастіше вони використовуються для рекультивації ґрунту.

Безпосередньо якість гумінового препарату залежить від походження сировини і, звичайно ж, від чесності виробника. До джерел природних гуматів належать: леонардит, сапропель, торф, вугілля. За вмістом гумінових кислот домінує леонардит (40-80%), останню позицію займає кам’яне вугілля (до 5%).

Найпоширеніший на ринку добрив – гумат на основі торфу або торф’яний гумат, він простіше видобувається і має порівняно невисоку вартість сировини. На ринку українських виробників він має велику кількість домішок і у рідкій формі випадає в осад, не може використовуватись у баковій суміші.

Як було вище сказано, найвищий вміст гумінових кислот має леонардит. У його складі мінімальна кількість небажаних домішок, оскільки за геологічну епоху абсолютно очищується. Але така сировина досить дорога та рідкісна. Сапропелевий гумат також високоефективний і містить до 40% гумінових кислот. З недоліків – він важко очищується, а його видобуток дорога і трудомістка, так як топка сировина дуже в’язка

Продукт нашого виробництва – гумат калію Агрогумат +7 – це безбаласний гумат. Сировиною для виробництва є сапропель + леонардит, з високим вмістом гумінових кислот та відсутністю домішок. Їх в Україні випускає  лише «Альянс Еко Агрогумат». Звернімо увагу, що препарат збагачений мікроелементами. Гумінові препарати на ринку України здебільшого містять багато баластових речовин, чим і пояснюється їхній слабкий ефект. Регламент застосування гумату міститься в описі товарів.